ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΕΙΣ

Η αποτέφρωση μέχρι τον Σεπτεμβρίο του 2019 πραγματοποιούνταν συνήθως στα κρεματόρια του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Βουλγαρίας.

Με σεβασμό στους εκλιπόντες καθώς και τους συγγενείς και τους οικείους, με συνεργασία του Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών ΚΑΝ Ριτσώνας, σας παρέχουμε υπηρεσίες αποτέφρωσης σορού και οστών από εκταφές, καθώς και υπηρεσίες για τη διασπορά τέφρας σε γη, θάλασσα και αέρα.

Η αποτέφρωση γίνεται για την υλοποίηση του δικαιώματος της ελευθερίας της βούλησης και της δυνατότητας επιλογής κάθε ατόμου όσον αφορά τη μετά θάνατον διάθεση του σώματός του.

Ένα από τα κύρια μελήματα μας, είναι και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, δεδομένου ότι με την αποτέφρωση δεν επιβαρύνεται το έδαφος και ο υδροφόρος ορίζοντας. Όσοι έχουν περιβαλλοντική συνείδηση αποτελεί μια ανακουφιστική επιλογή, όπως επίσης το ότι η οικογένεια δεν μπαίνει στην διαδικασία της τραυματικής εμπειρίας της εκταφής.

Η αποτέφρωση πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν σύμφωνα με αυστηρές Ευρωπαϊκές και Εθνικές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.